translate (2)transleerima Arvutigraafikas pilti ekraanil ühest kohast teise liigutama ilma seda pööramata (tegemist on kujutise translatoorse liikumisega)