datacenterandmekeskus Asutuse osakond, kus asuvad arvutisüsteemid ja nendega seotud varustus, k.a. andmeteek. Ka andmesisestus ja süsteemiprogrammeerimine võivad kuuluda selle osakonna ülesannete hulka. Harilikult on andmekeskuses ka juhtimissektsioon, mis võtab teistelt osakondadelt töid vastu ja annab neile välja tulemusi.

Vt. ka server farm