log (3)Lühend sõnast "logaritm", matemaatikas kümnendlogaritmi tähis

Näit. log 1000 = log101000 = 3