bridge (2)sild Elektroonikas ja elektrotehnikas nimetatakse sillaks ümbertõstetavat ühendust kahe skeemipunkti vahel. Sildu kasutatakse lülitite asemel, kui ümberlülitusi on vaja teha väga harva