file sharingfaili(de) ühiskasutus Failide või kettaruumi ühiskasutus võrku ühendatud arvutite vahel, kusjuures igale kasutajale on piiritletud õigus ligi pääseda ainult teatud failidele. Kuigi tehniliselt on failide ühiskasutus võimalik ka väljaspool võrku asuvate arvutitega, näit. saates faile e-postiga või viies neid ühest arvutist teise flopikettal, mõistetakse failide ühiskasutuse all ainult võrgusisest ühiskasutust, näit. kohtvõrgus. Failide ühiskasutus võimaldab mitmel inimesel ühtesid ja samu faile lugeda, kirjutada või muuta, kopeerida ja printida vastavalt sellele, millised õigused on kasutajale administraatori poolt antud.

Suurarvutite puhul on failide ühiskasutus eksisteerinud juba palju aastaid. Koos Interneti tekkega võeti kasutusele FTP protokoll, mis võimaldab failide ühiskasutust üle Interneti ja millel põhineb muuhulgas ka partnervõrkude töö.