generic fontgeneeriline font, üldkiri, üldfont Valitud konkreetse fondi asemel kasutatav üldistatud font teksti lihtsustatud esitamisel

Geneerilisi fonte kasutatakse näit. veebilehel kasutatava kirja kirjeldamiseks, sest pole teada, millise brauseriga kasutajad veebiliehte võivad vaadata. Seepärast määratakse küll ära konkreetne font, kuid lisataks ka geneeriline font. Kui brauser seda konkreetset fonti ei tunnista , siis tekitab ta ise geneerilisest fondist sellise fondi, millega ta hakkama saab. Geneeriline font on näiteks sans serif