generic type



geneeriline tüüp Parameetriväärtuste poolest erinevate andmetüüpide klass