typefacekirjatüüp Kirjamärkide põhijoonise tüüp, näit. Courier, Times New Roman