runtime librarykäitusteek, käitusfaasiteek Funtktsiooniteek, mis on programmile kättesaadav käitusfaasis