S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)enesejälgimis-, analüüsi- ja teatamistehnoloogia Kettaajamite profülaktika avatud standard, mis võimaldab automaatselt jälgida kettaajami seisukorda ja teatab võimalikest probleemidest. See peaks põhimõtteliselt võimaldama õigeaegse tegutsemisega ära hoida ketta riknemist