instruction prefetchkäskude eelhange Meetod selle aja minimeerimiseks, mis kulub protsessoril käskude ootamisele mälust. Parajasti täitmisel olevale käsule järgnev käsk laaditakse eelhankejärjekorda sel ajal, kui protsessori välissiin on muidu ooteseisundis. Kui protsessor täidab hargnemiskäsku või saab katkestusnõude, siis tuleb järjekord puhastada ja uuesti laadida uuelt aadressilt.

Sageli kombineeritakse käskude eelhanget konveiermeetodiga, et hoida komveierit hõivatuna