segment (3)lõik Graafikas nimetatakse lõiguks murdjoone osa, mis kujutab endast fikseeritud suurusega andmeportsjonit