clickableklikitav Hiireklikile reageeriv. Näit. hüperlingid avavad neil klikkimisel uusi veebilehti