morphingmorfimine Arvutianimatsiooni protsess, mis võimaldab eriefektide tekitamiseks ühendada ja kokku sulatada kaht või mitut pilti, kusjuures teatud punktid esimesest pildist viiakse järk-järgult üle teise pildi vastavatesse punktidesse