blendingsujutamine Arvutigraafikas kahe või enama objekti omavaheline pikslikaupa kombineerimine, näit. kahe pildi sujuv ühendamine või ühe pildi peale teise, läbikumava pildi paigutamine