comma-delimitedkomaeraldusega Näit. komadega eraldatud andmebaasikirjed , kusjuures kirjed on harilikult ka jutumärkides:

"Pat Smith","Main St.","New Hope","PA","18950"
"K. Jones","34 8th Ave.","Syosset","NY","11724"