MUMPS (Massachusetts General Hospital Utility Multiprogramming System)Üldotstarbeline programmikeel 1960-ndatest aastatest. Sarnaneb teistele samal perioodil loodud protseduurkeeltele nagu BASIC, FORTRAN ja C-keel. 1972.a. kiitis ANSI heaks MUMPS standardi.

Kuigi MUMPS pole kunagi olnud eriti populaarne, on siiski ka praegu olemas seda keelt kasutavaid programmeerijaid