PDN (Public Data Network)üldkasutatav andmesidevõrk, avalik andmevõrk Valitsuse poolt (Euroopas) või erafirma (USA jt) poolt opereeritav võrk, mis teatud tasu eest pakub elanikkonnale arvutisidet. Avalikud andmevõrgud võimaldavad väikestel organisatsioonidel luua laivõrke ilma kulutuste tegemiseta kaugside infrastruktuuri peale