VAS (Value Added Services)lisaväärtusteenused

Vt. ka VAN