data origin authentication



andmeallika autentimine Saadud andmete väidetava allika tõendamine.