data origin authenticationandmeallika autentimine Saadud andmete väidetava allika tõendamine.