authentication exchangeautentimissuhtlus Mehhanism, mis on määratud infovahetuse teel tagama mingi subjekti identiteeti.