distinguished nameeraldusnimi Eraldusnimi on hierarhiline globaalselt ühene nimi, millega kedagi või midagi identifitseeritakse. Eraldusnimed spetsifitseerib standard X.501.