identity-based security policyidentsuspõhine turvapoliitika Turvapoliitika, mis põhineb kasutajate, kasutajarühmade või kasutajate nimel tegutsevate subjektide, aga ka taotletavate ressursside identiteetidel ja/või atribuutidel