link-by-link enciphermentlülišifreerimine Šifreerimise individuaalne rakendamine andmetele sidesüsteemi igas lülis. Lülišifreerimise puhul eeldatakse, et andmed on retransleerimissubjektidel avateksti kujul

Vt ka end-to-end encipherment