access control list



pääsuloend Mingile ressursile juurdepääsuks volitatud isikute ja nende pääsuõiguste loend.