peer-entity authenticationpartneri autentimine Partnersubjekti väidetava identiteedi tõendamine mingis ühenduses.