sensitivitytundlikkus Ressursi omadus, mis peegeldab tema väärtust või tähtsust ning võib hõlmata ka tundlikkust rünnetele