security auditturvarevisjon Süsteemi kirjete ja toimingute sõltumatu läbivaatus ja uurimine süsteemi juhtimise adekvaatsuse kontrolliks, vastavuse tagamiseks kehtestatud poliitika ja tööprotseduuridega, turberikkumiste avastamiseks ning kontrolli, poliitika ja protseduuride vajalikuks osutuvate muudatuste soovitamiseks.