accreditationakrediteering Selleks määratud ametivõimu poolt andmetöötlussüsteemile, arvutivõrgule, organisatsioonile või isikule antud volitus ja nõusolek töödelda tundlikku informatsiooni või andmeid