active threataktiivne oht Andmetöötlussüsteemi oleku tahtliku volitamata muutmise oht, näit. sõnumite muutmise, võltssõnumite lisamise, volitatud olemi teekluse ja teenuse tõkestamise ohud