operation codeoperatsioonikood Masinakäsu osa, mis ütleb arvutile, mida tuleb teha. Näit. "input", "add" või "branch" on operatsioonikoodid.

Operatsioonikood on verb, operandid on noomenid