data-drivenandmejuhitav Andmejuhitav arhitektuur või keel teostab arvutusi andmesõltuvuste poolt ettekirjutatud järjekorras. Andmejuhitava arvutamise kaks liiki on andmevoog ja nõudlusjuhitav arvutamine