data flow diagram



andmevooskeem Andmete ning nende käsitsi- ja masintöötluse kirjeldus