CMC (Computer-Mediated Communication)arvutisuhtlus Inimestevaheline suhtlemine arvutite vahendusel. Siia kuuluvad sünkroon-, asünkroon- ja reaalajasuhtlus, mille juures inimesed kasutavad arvuteid teksti, piltide, audio- ja videoinformatsiooni vahetamiseks. CMC haarab e-posti, võrgusuhtlust, kiirsõnumeid, tekstisõnumeid, hüperteksti, kaugõppimist, internetifoorumeid, e-poodides käimist, levinimistuid ja videokonverentse