terminal serverterminaliserver Arvuti või kontroller, mida kasutatakse mitme terminali ühendamiseks kohtvõrguga läbi ühe võrguühenduspunkti. Terminaliserver võib ka ühendada mitut võrgukasutajat oma asünkroonportidega väljahelistamise ja printeri ühiskasutuse võimaldamiseks

Vt. ka Terminal Server