VAN (Value Added Network)hüvisvõrk, lisaväärtusvõrk Eraomanduses olev arvutivõrk, kus osutatakse tasulisi lisateenusi nagu näiteks juriidilist konsultatsiooni või juurdepääsu spetsialiseeritud andmebaasile. Selliste võrkude kliendid rendivad tavaliselt püsiühenduse või kasutavad turvalist sissehelistamisteenust.