AFS (Andrew File System)Andrew’ failisüsteem AFS on asukohast sõltumatu failisüsteem, mis kasutab hajus-andmetöötluse keskkonnas koormuse vähendamiseks ja sooritusvõime suurendamiseks lokaalset puhvrit. Server rahuldab esimese mõnelt tööjaamalt saabunud andmenõude ja paigutab selle lokaalpuhvrisse. Kui samadele andmetele laekub järgmine nõue, siis võetakse andmed juba lokaalpuhvrist, mitte serverist.

AFS töötati välja Carnegie-Mellon’i Ülikoolis