Gbps (Gigabits per second)



gigabitti sekundis Andmeedastuskiiruse mõõtühik arvutivõrkudes, 1 miljard bitti sekundis. Tähis: Gbit/s