asynchronous portasünkroonport Port, mille kaudu toimub asünkroonedastus