bodykeha SMTP protokoll kasutab e-posti sõnumite edastamisel ümbriku mõistet, mis sisaldab ainult informatsiooni selle kohta, kes sõnumi saatis ja kellele see on määratud. Saatja aadress on tähtis sellepärast, et kui sõnumi edastamise või väljastamisega tekib probleeme, siis saab saatjat selles teavitada. Sõnumi keha SMTP mõttes on sõnumi päis koos kehaga (vt. message header ja message body). Mõistet "sõnumi keha" SMTP mõttes ei kasutata eriti sageli, kuid on oluline vahet teha selle mõiste ja ""sõnumi keha" vahel