multi-mode fibermultimoodkiud Optiline kiud, mille diameeter on suurem kui ainumoodkiul, st suurem kui pool kasutatava valguse lainepikkust. Valgus saab sellisesse kiudu siseneda erinevate nurkade all, mis lihtsustab kiu sidestamist valgusallikaga ja teeb võimalikuks laiema kiirega valgusallikate (näit. valgusdioodide) kasutamise. Kuna aga valguskiired liiguvad sellises kius südamiku seintelt peegeldudes mitmeid erinevaid teid mööda (esineb mitu moodi), siis on tegemist modaalse dispersiooniga ja see põhjustab impulsside laienemist teel saatjast vastuvõtjani. Ka signaali sumbuvus on multimoodkius suurem kui ainumoodkius, mistõttu multimoodkiudu kasutatakse peamiselt sidevõrkudes lühikeste vahemaade puhul ja arvutitevahelisteks ühendusteks kohtvõrkudes.