hard-codedpüsiprogrammeeritud Tarkvaras teostatud nii, et lõppkasutaja ei saa muuta