transputertranspuuter Multiprotsessorarvuti elementaarplokiks määratud võimas kiiparvuti (kiip, mis omab keskprotsessorit, mälu ja võimet suhelda teiste transpuutritega. Transpuutritest koostatud multiprotsessorarvuteid kasutatakse teadusarvutusteks, reaalaja-juhtimises ja tehisintellektirakendustes

transputer = TRANSistor + comPUTER