operator (1)operaator, tehtemärk Programmeerimises ja matemaatilises loogikas sümbol, mida kasutatakse mingi operatsiooni teostamiseks mingi väärtusega