block (3)plokk Tekstiosa, mis on ära märgitud teisaldamiseks, kopeerimiseks, salvestamiseks või mõneks muuks operatsiooniks