block (5)plokk Rühm programmilauseid, mida käsitletakse ühe üksusena