HDML (Handheld Device Markup Language)



mobiil-märgistuskeel HDML ilmus varem kui WAP ning on kasutusel peamiselt Põhja-Ameerikas veebilehtede serveerimiseks mobiiltelefonidele. HDML kuulub firmale Openwave (varem phone.com) ja HDML-dokumentide vaatamiseks peab mobiiltelefonis olema selle firma brauser.

HDML-sisu edastamiseka kasutatakse HDTP protokolli (Handheld Device Transport Protocol). HDML-sisu vaatamine mobiiltelefoniga toimub järgmiselt. Kui telefonil on valitud soovitud URL, siis saadab telefon infonõude Openwave’i lüüsile UP.Link. Lüüs omakorda saadab HTTP nõude veebiserverile. Viimane saadab Up.Link lüüsile tagasi nõutud veebilehe (üle HTTP). Lüüs saadab andmed HDTP-protokolli kasutades mobiilsidevõrku ja sealt mobiiltelefonile.

Euroopa GSM-võrkudes kasutatakse samal otstarbel WML-märgistuskeelt ning Nokia WAP lüüsi ja brauserit. Ka mõned Openwave’i brauseri versioonid suudavad interpreteerida WML’i.

HDML-lehtede serveerimiseks peavad võrguülemad lisama oma veebiserveritele text/x-hdml MIME tüübi.

HDML-märgistuskeel ei ole ühilduv XML-märgistuskeelega ja on funktsionaalselt nõrgem kui WML