AADS (Account Authority Digital Signature)kontovolituse digiallkiri Maksesüsteem, kus kiipkaardid ja PIN-koodid genereerivad iga tehingu jaoks uue digiallkirja. Nii kaob vajadus maksete volitamise järele kolmanda osapoole poolt ning väheneb risk, et keegi varastab sidekanalis edastatava makseinfo