biometricsbiomeetria Mõõdetavate bioloogiliste karakteristikate uurimine. Infoturbes mõeldakse biomeetria all selliseid autentimismeetodeid, mis põhinevad mõõdetavatel ja automaatselt kontrollitavatel bioloogilistel parameetritel, näit. sõrmejälgede või kõne analüüsil.

Biomeetrilised meetodid tagavad turvalisema pääsukontrolli kui praegu levinud meetodid (näit. paroolid või sertifitseerimissüsteemid) ning neid juba kasutatakse eriti salajase info turvamiseks. Laiema kasutusala peaks biomeetria leidma e-kommertsis