DRI (Digital Receipt Infrastructure)digikviitungi infrastruktuur Selle infrastruktuuri kasutamine võimaldab tarbijatel ja organisatsioonidel tõestada, et e-kommertsi tehingud on tegelikult aset leidnud. Juriidilises mõttes kujutavad digikviitungid endast traditsioonilisele paberjäljele vastavat digitaaljälge